Lookup and reference functions

Lookup and reference functions

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

🙄 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😉

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว Read More »

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😀 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ ?

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

🙄 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ ?

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน Read More »

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Vlookup จากขวาไปซ้าย

😛 ฟังก์ชั่น Vlookup ถูกสร้างมาเพื่อค้นหาในแนวตั้งและเป็นการค้นหาจากซ้ายไปขวา โดยค่าที่เราต้องการค้นหาจะอยู่ในคอลัมน์แรกของตาราง หากพบค่าที่ต้องการค้นหาแล้วให้นำค่าในคอลัมน์ที่เรากำหนดมาแสดง

Vlookup จากขวาไปซ้าย Read More »

Scroll to Top