Vlookup

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า

การ Lookup ข้อมูลที่มีคำตอบมากกว่า 1 ค่าแล้วต้องการนำมาแสดงทุกค่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลำดับต้น ๆ ของคำถามทั้งหมด งานลักษณะนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Vlookup แต่สามารถใช้สูตรแบบ Array เข้ามาช่วยได้

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า Read More »

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

🙄 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😉

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว Read More »

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😀 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ ?

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

🙄 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ ?

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน Read More »

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Scroll to Top