Array

การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเลขทะเบียนรถเองโดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้ ให้รวมตัวเลขทุกตัวแล้วได้ค่าเป็น 9, 18, 27 หรือ 36 สามารถคัดชุดที่มีตัวเลขที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นไม่รวมตัวเลขที่มีค่าต่อไปนี้ 0, 3, 7, 8 การหาค่าดังกล่าวสามารถใช้สูตรหรือ VBA มาคำนวณได้ครับ

การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก Read More »

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ Read More »

การใช้สูตรสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยกำหนดได้ว่าให้ไม่ซ้ำกันภายในชุด

เหตุการณ์ของการสุ่มอย่างที่ว่านี้คือ สุ่มออกมาเป็นชุด ๆ โดยให้ข้อมูลไม่ซ้ำกันภายในชุดนั้นใช้ในกรณีไหนบ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เรื่องของการจัดกลุ่มแข่งขันกีฬาสีครับ เป็นที่น่าดีใจว่า Excel เองสามารถที่จะสุ่มเช่นนี้ด้วยสูตรได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องพึ่งพา VBA

การใช้สูตรสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยกำหนดได้ว่าให้ไม่ซ้ำกันภายในชุด Read More »

การสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แบ่งเป็นช่วง ๆ

 โดยปกติแล้วฐานข้อมูลที่ควรจะเป็นนั้น ข้อมูลจะต้องเรียงติดกันจากบนลงล่าง ไม่มีบรรทัดว่าง ไม่มีค่าใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับฐานข้อมูลอยู่ด้านข้างและด้านล่างของฐานข้อมูล เพื่อที่จะนำความสามารถที่มีเช่น PivotTable มาสรุปเป็นรายงานได้อย่างง่าย ๆ

การสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แบ่งเป็นช่วง ๆ Read More »

Site Map

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย Read More »

Scroll to Top