Hyperlink

การสร้าง Hyperlink แบบ Dynamic

กรณีที่เราทำงานกับชีตจำนวนมาก ๆ ใน 1 ไฟล์และต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงชีตต่าง ๆ ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้คือการทำหน้าหลัก

เทคนิคการปลด Hyperlink

ปกติเมื่อเราคีย์ URL เช่น http://www.snasui.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com โปรแกรมจะสร้าง Link มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Link ได้ครับ แต่ถ้าหากเดิมเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อนและต้องการแก้ไขไม่ให้มี Link ในภายหลังก็สามารถทำได้เช่นกัน สมมุติข้อมูลที่มี Hyperlink อยู่ที่ A1:A100

การ Lookup ข้อมูลพร้อมทำ Hyperlink กลับไปยังต้นแหล่ง

การทำ Hyperlink นั้นอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และหากเราดึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการมาได้แล้ว สามารถคลิกรายการที่สนใจ เพื่อ Link กลับไปยังข้อมูลต้นแหล่งได้ด้วย นับว่ายิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับงานเราอย่างน่าทึ่งมากครับ

การปลด Link ที่ URL หรือ E-Mail Address

ปกติแล้วเมื่อเราคีย์ URL เช่น https://www.snasui.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com หรือวาง Path ของไฟล์ใด ๆ โปรแกรมจะสร้าง Hyperlink มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Hyperlink