Split

การบันทึกข้อมูลแยกรายลูกค้าด้วย VBA

กรณีที่ต้องส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำ และมีความจำเป็นต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นแต่ละไฟล์ตามรายชื่อลูกค้า หากต้องทำด้วยวิธีปกติโดยไม่พึ่งพา VBA คงสิ้นเปลืองเวลาไม่น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้า ถ้าหากมีลูกค้าจำนวนมาก ย่อมต้องใช้เวลามาก

การบันทึกข้อมูลแยกรายลูกค้าด้วย VBA Read More »

การเติมค่าที่คีย์เป็นช่วงให้แสดงทุกรายการด้วย VBA

กรณีที่มีการคีย์ค่าเป็นช่วงแล้วต้องการให้แสดงทุกรายการในช่วงนั้น ๆ คงต้องพึ่งพา VBA ในการจัดการครับ ยกตัวอย่างเช่น ตามภาพด้านล่าง ค่าในช่วง A2:A5 จะมีการคีย์แบบช่วง และที่ B2:B5 คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ ภาพประกอบค่าที่คีย์เป็นช่วงและผลลัพธ์ที่ต้องการ

การเติมค่าที่คีย์เป็นช่วงให้แสดงทุกรายการด้วย VBA Read More »

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ Read More »

การตัดข้อความออกเป็นหลายบรรทัด

 Excel มีความสามารถประการสำคัญที่มักไม่ค่อยได้ใช้งาน อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่า Excel สามารถทำได้ คือ การตัดข้อมูลที่กรอกมาในเซลล์เดียวหลาย ๆ อักขระ ออกเป็นหลายบรรทัด ซึ่งข้อมูลที่มีกรอกมาในเซลล์เดียวหลายอักขระนั้น ปกติแล้วจะเป็นการ Copy มาจากแหล่งอื่นเช่นจาก Webboard เป็นต้น

การตัดข้อความออกเป็นหลายบรรทัด Read More »

Site Map

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย Read More »

Scroll to Top