Round

เพราะเหตุใดนำ 5.5 หักด้วย 5.4 แล้วไม่ได้เท่ากับ 0.1

อาจจะยังไม่มีใครสงสัยในกรณีนี้เพราะไม่ได้สังเกต ที่จริงแล้วมีตัวเลขมากมายจนไม่สามารถระบุได้หมดครับที่นำมาหักลบกลบกันแล้วไม่เท่ากับที่ควรเป็น เช่น 10.9-10.8 แล้วไม่เท่ากับ 0.1 5.5-5.4 แล้วไม่เท่ากับ 0.1 4.3-4.2 แล้วไม่เท่ากับ 0.1 ฯลฯ ทดสอบได้อย่างไรว่าไม่เท่ากัน

เพราะเหตุใดนำ 5.5 หักด้วย 5.4 แล้วไม่ได้เท่ากับ 0.1 Read More »

คีย์ 1 แล้วให้แสดงเป็น 1000

อีกหนึ่งความสามารถของ Excel ที่หลายท่านอยากใช้แต่ไม่รู้ว่าต้องไปกำหนดที่ตรงไหน คือต้องการคีย์แค่เลขเดียวแล้วก็ให้แสดงเลข 3 หลักออกมาให้เลย เช่น คีย์ 1 ลงในเซลล์ใด ๆ แต่ให้มีค่าเป็น 1000 หรือนั่นคือ คีย์แค่เลขเดียว แต่คูณด้วย 1000 ให้เลย และหากต้องการตัวเลขเป็น 1 จริง ๆ โดยไม่คูณ 1000 ก็สามารถทำได้ด้วย

คีย์ 1 แล้วให้แสดงเป็น 1000 Read More »

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

🙂 ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว Read More »

การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ

💡  การปัดเศษแบบปกติใน Excel สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการปัดเศษ ซึ่งได้แก่ Mround Round Roundup Rounddown Ceiling Floor Int Trunc แต่หากต้องการปัดตามจำนวนที่ต้้องการ ยกตัวอย่างเช่นปัดคราวละ 5 หมายถึงว่าหากหลักหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ให้ปัดเป็น 5 ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดเป็น 0 สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น Round ได้ดังนี้ครับ

การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ Read More »

Scroll to Top