Small

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า

การ Lookup ข้อมูลที่มีคำตอบมากกว่า 1 ค่าแล้วต้องการนำมาแสดงทุกค่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลำดับต้น ๆ ของคำถามทั้งหมด งานลักษณะนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Vlookup แต่สามารถใช้สูตรแบบ Array เข้ามาช่วยได้

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า Read More »

Small

ฟังก์ชั่น Small ถูกใช้งานบ่อยมากฟังก์ชั่นหนึ่งเนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้หาคำตอบที่ซับซ้อนได้ โดยความหมายอย่างกระชับของ Small คือ หาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่กำหนด 

Small Read More »

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว Read More »

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ ?

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว Read More »

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

การจัดเรียงบ้านเลขที่ Read More »

Scroll to Top