Excel Tools

Excel Add-ins สำหรับการจัดการงานบน Excel

Excel Add-ins พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย Microsoft MVP (2010-2020) สำหรับการจัดการไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า และเป็นเครื่องมือช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

0
% การตอบปัญหา
20000
สมาชิก++
10000
จำนวนกระทู้++
100000
จำนวนโพสต์++

Free!

Vlookup แบบพิศดาร

คอร์ส Online ฟรี!! สอนการประยุกต์ใช้ Vlookup เพื่อหาคำตอบในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลิกแพลงใช้ Vlookup เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

Our Services

Recent Posts: Excel Tips and Tricks

Named Range

Named Range

Named Range หรือที่ชอบเรียกกันว่า Range Name คือการตั้งชื่อให้กับเซลล์ สามารถตั้งชื่อให้กับเซลล์เดี่ยวหรือกลุ่มเซลล์ กรณีตั้งชื่อให้กับกลุ่มเซลล์สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันได้ การตั้งชื่อให้กับเซลล์ช่วยให้เกิดความสะดวก อ้างอิงเพื่อนำไปใช้งานยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้โดยง่าย

วิธีแกะสูตร Excel

วิธีแกะสูตร Excel

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้ฟังก์ชัน Excel ที่เขียนโดยผู้อื่นคือการที่เราสามารถอ่านและเข้าใจสูตรที่ผู้อื่นเขียนเอาไว้ เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการแกะหรือประเมินสูตรที่ควรทราบ