การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

Advanced number format

การกำหนดรูปแบบการแสดงผลให้กับค่าตัวเลขใน Excel นั้นมีอยู่หลากหลาย สามารถศึกษาแนวทางได้จาก  Customizing a number format เพื่อสามารถจัดรูปแบบตัวเลขต่าง ๆ ไม่ว่าจะให้แสดงเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขแบบมีทศนิยม เศษส่วน วันที่ เวลา ฯลฯ

การนำภาพมาแสดงด้วยสูตร

นอกจาก Excel จะทำงานกับข้อมูลอันได้แก่ ตัวหนังสือ ตัวเลข ค่าผิดพลาด ค่าตรรกะแล้ว ยังสามารถจัดการวัตถุต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย ปัญหาหนึ่งที่ผู้ทำงานกับ Excel พบกันอยู่บ่อยครั้งคือต้องการจะใช้สูตรดึงภาพมาแสดง ความสามารถ

สาเหตุที่ทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดใหญ่และหรือคำนวณช้า

ในยุคปัจจุบันต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล มี Application ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หลาย ๆ คนใช้ไฟล์ที่ได้จากการ Export มาจากระบบอื่นเช่น SAP มาใช้งานต่อ หรือใช้ไฟล์ต่อกันเป็นทอด ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบเช่นใส่สี ตีเส้น ชนิดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ฯลฯ

VBA Excel Do…Loop

Loop Structure ใน VBA Excel มี 2 แบบหลักคือ For Loop กับ Do Loop โดยเราสามารถแบ่ง Do Loop ได้เป็น 4 แบบคือ Do…Loop While, Do While…Loop, Do…Loop Until และ Do Until…Loop โดยจะมีความหมายของแต่ละ Loop

VBA Excel For…Next

😀 ในการใช้งาน VBA จำเป็นต้องศึกษา Loop Structure ที่สำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการเข้าถึงสมาชิกของ Object หรือตัวแปร คือ For…Next และ For Each…Next และเมื่อเข้าถึงไปยังสมาชิกแต่ละตัวแล้วเราสามารถจะเขียน

VBA Excel – Select…Case

Select…Case เป็นคำสั่งเพื่อการตัดสินใจเช่นเดียวกับ If…Then…Else ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบนิพจน์ว่าเข้ากรณีใด เมื่อเข้ากรณีนั้น ๆ แล้วจะหยุดตรวจสอบกรณีที่เหลือทันทีเช่นเดียวกับ If…Then…Else แตกต่างกันตรงที่สามารถทดสอบตามกลุ่มของคำหรือค่าเป็นช่วงได้

VBA Excel – If…Then…Else

If…Then…Else คือคำสั่งเพื่อการตัดสินใจอย่างหนึ่ง เป็นการเขียนตรวจสอบเงื่อนไขและกำหนดการแสดงผลหากว่าเข้าเงื่อนไขนั้น สามารถตรวจสอบได้หลายเงื่อนไขได้ตามความต้องการ ปกติแล้วในการทำงานใด ๆ

VBA Excel – Operators

ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ Operators หรือตัวดำเนินการในการคำนวณของภาษานั้น ๆ เช่นเครื่องหมาย +, -, *, / และหมายการเปรียบเทียบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมด้วย VBA ก็เช่นกัน เราจะต้องทราบว่าเครื่องหมายทางการคำนวณของ VBA มีอะไรบ้างและใช้ในลักษณะใด ยิ่งการเขียน

VBA Excel – Variable and Data Type

? การเขียนโปรแกรมควบคุม Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คือ Variable and Data Type คือตัวแปรและประเภทข้อมูลของตัวแปรนั้น จะเป็นการกล่าวถึงประเภทของข้อมูลและการใช้งาน Memory

VBA Excel – Fill Copy Paste

⌨ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงเซลล์ในลักษณะต่าง ๆ ตามหัวข้อ VBA Excel – Range Property and Method กันมาแล้ว ทั้งได้ทราบถึงการเลื่อนตำแหน่งจากเซลล์ตั้งต้นไปยังเซลล์เป้าหมายโดยใช้ Offset การขยายพื้นที่เป้าหมายด้วยการใช้ Resize การเลือกเซลล์แบบพิเศษโดยใช้ SpecialCells

VBA Excel – Range Property and Method

การเข้าถึง Range ใน Excel ด้วย VBA ในบทความ VBA Excel – Range นั้นเป็นการชี้เป้าเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังจะจัดการกับเซลล์หรือช่วงเซลล์ใด เมื่อเข้าไปถึงเซลล์นั้นแล้วในบทความนี้จะกล่าวถึงการกำหนด

VBA Excel – Range

การใช้งาน VBA ควบคุม Excel นั้น เราทราบกันแล้วว่าจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ Object Model ของ Excel เพื่อที่จะเขียน Code ควบคุม Object ต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามต้องการ ในตอนนี้เราจะกล่าวถึงการเข้าถึง Range ใน Excel