Rearrange

การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA

กรณีที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นรายงานแล้วนั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากในการนำมาจัดการต่อ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การจัดเรียง การนำไปแสดงเป็นกราฟ ฯลฯ ในหลายกรณีจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลมาเรียงเสียใหม่ให้เป็น Database เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA Read More »

การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA

กรณีต้องการรวมข้อมูลจากหลายชีทโดยนำข้อมูลมาต่อกันด้วยสูตรนั้นสามารถศึกษาได้จาก การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว สำหรับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นนำข้อมูลจากหลายชีทมารวมในชีทเดียวกันด้วย VBA โดยทำการจัดเรียงใหม่และแทรกบรรทัดผลรวมของแต่ละชุดไว้ให้ด้วย ซึ่งข้อมูลต้นแหล่ง

การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA Read More »

การจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ในคอลัมน์เดียว (VBA)

การจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่หลายคอลัมน์ให้มาเรียงในคอลัมน์เดียว นั้น ดูเหมือนว่าหากใช้ VBA ค่อนข้างจะสะดวกกว่าการใช้สูตรครับ ตัวอย่างตามด้านล่างจะเป็นการจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ตั้งแต่คอลัมน์ B เป็นต้นไปมาเรียงใหม่ในคอลัมน์ A โดยเรียงเป็นชุดข้อมูล

การจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ในคอลัมน์เดียว (VBA) Read More »

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว

 ปัญหาหนึ่งสำหรับการทำรายงานคือข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตแทนที่จะเรียงต่อกันในชีตเดียว ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการใช้สูตรสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงาน ในกรณีที่ข้อมูลมีรูปแบบเหมือนกันแต่แต่แยกเป็นหลาย Sheet และต้องการนำมาต่อกันเป็นฐานข้อมูลใน Sheet เดียวกันนั้น สามารถใช้สูตรทำได้ครับ แต่อาจจะมีวิธีการหลายขั้นตอน ดังจะแสดงตามด้านล่าง

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว Read More »

Scroll to Top