Subtotal

การหา Unique Value จากค่าที่ได้จากการกรอง

สำหรับการหาค่า Unique Value เราสามารถหาได้จากหลาย ๆ วิธีตาม Link นี้ครับ การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ แต่หากเป็นการหาค่าที่ไม่ซ้ำจากรายการที่ได้จากการกรองต้องพึ่งสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างมีข้อมูลอยู่ที่ A2:B10 หลังจากกรองแล้วให้นับเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

การหา Unique Value จากค่าที่ได้จากการกรอง Read More »

การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA

กรณีต้องการรวมข้อมูลจากหลายชีทโดยนำข้อมูลมาต่อกันด้วยสูตรนั้นสามารถศึกษาได้จาก การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว สำหรับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นนำข้อมูลจากหลายชีทมารวมในชีทเดียวกันด้วย VBA โดยทำการจัดเรียงใหม่และแทรกบรรทัดผลรวมของแต่ละชุดไว้ให้ด้วย ซึ่งข้อมูลต้นแหล่ง

การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA Read More »

การนำรายการแรกที่ได้จากการ Filter มาแสดง

การนำบรรทัดแรกของข้อมูลที่ได้จากการ Filter มาแสดงไม่สามารถใช้สูตร Link มาแบบธรรมดาได้ ทั้งนี้เนื่องจากบรรทัดของข้อมูลที่ได้จากการ Filter นั้นจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับว่ารายการที่ได้จากการ Filter นั้นอยู่ในบรรทัดใดบ้าง การนำข้อมูลที่พบตัวแรกของรายการ

การนำรายการแรกที่ได้จากการ Filter มาแสดง Read More »

เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนักบัญชีมักจะมีปัญหาด้านนี้กันมากครับ คือ ต้องการนำตัวเลขทางด้านบวกจับคู่กับตัวเลขทางด้านลบซึ่งมีค่าเท่ากัน เป็นการหาตัวเลขที่ไม่เข้าคู่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาสาเหตุต่อไป VDO ทางด้านล่างนี้ สาธิตการจัดกลุ่มตัวเลข

เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal Read More »

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

การคำนวณที่คิดว่ายาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นกรณีที่คำนวณหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ขอบอกว่า Excel สามารถทำได้สบายมากครับ แต่สูตรค่อนข้างจะซับซ้อน สูตรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตอบปัญหาเมื่อ เม.ย. 2550 การหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์ในการใดได้บ้าง ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม Read More »

Scroll to Top