Row

สูตรตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน

การจะทราบได้อย่างไรว่าเลขบัตรประชาชนเป็นของจริงหรือของปลอมนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลักฐานของบุคคลใด ๆ เนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วว่าบัตรประจำตัวประชาชนนั้นสามารถทำของปลอมขึ้นมาได้

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า

การ Lookup ข้อมูลที่มีคำตอบมากกว่า 1 ค่าแล้วต้องการนำมาแสดงทุกค่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลำดับต้น ๆ ของคำถามทั้งหมด งานลักษณะนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Vlookup แต่สามารถใช้สูตรแบบ Array เข้ามาช่วยได้

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ ?

การค้นหาข้อมูลจากหลายไฟล์หลายชีตหลายคอลัมน์ด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายหลายชีตในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยข้อมูลในแต่ละชีตมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เราสามารถใช้ Vlookup

Scroll to Top