Index

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า

การ Lookup ข้อมูลที่มีคำตอบมากกว่า 1 ค่าแล้วต้องการนำมาแสดงทุกค่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลำดับต้น ๆ ของคำถามทั้งหมด งานลักษณะนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Vlookup แต่สามารถใช้สูตรแบบ Array เข้ามาช่วยได้

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า Read More »

Index และ Match หลายเงื่อนไข

การนำข้อมูลมาแสดงยังปลายทางโดยมีเงื่อนไขเดียว ยกตัวอย่างเงื่อนไขเช่น หากมีค่าที่เราต้องการค้นหาอยู่ในคอลัมน์ใดของตาราง ให้นำคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกันมาแสดง เราสามารถใช้ Vlookup, Lookup หรือ Index และ Match

Index และ Match หลายเงื่อนไข Read More »

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว Read More »

Index

ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนด

Index Read More »

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ ?

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Scroll to Top