man using silver laptop beside another man

Named Range

Named Range หรือที่ชอบเรียกกันว่า Range Name คือการตั้งชื่อให้กับเซลล์ สามารถตั้งชื่อให้กับเซลล์เดี่ยวหรือกลุ่มเซลล์ กรณีตั้งชื่อให้กับกลุ่มเซลล์สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันได้ การตั้งชื่อให้กับเซลล์ช่วยให้เกิดความสะดวก อ้างอิงเพื่อนำไปใช้งานยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้โดยง่าย

Named Range Read More »

world, network, binary-6725338.jpg

วิธีแกะสูตร Excel

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้ฟังก์ชัน Excel ที่เขียนโดยผู้อื่นคือการที่เราสามารถอ่านและเข้าใจสูตรที่ผู้อื่นเขียนเอาไว้ เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการแกะหรือประเมินสูตรที่ควรทราบ

วิธีแกะสูตร Excel Read More »

การแก้ปัญหากรณี Macro แสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม

ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งกับผู้ที่ใช้งาน Macro นั่นคือ เมื่อเปิดเข้าหน้าต่าง VBE เพื่อจะทำการทดสอบหรือแก้ไข Code Macro จะมองเห็นอักขระภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งชื่อชีตและอักขระใน Code เช่นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

การแก้ปัญหากรณี Macro แสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม Read More »

โปรแกรม Copy Sheets

โปรแกรม Copy Sheets เป็นไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยคำสั่ง VBA เพื่ออำนวยความสะดวกในคัดลอกชีตหลาย ๆ ชีตข้ามไฟล์พร้อมลบ Range Name จากชีตต้นทางออกไปด้วย ท่านที่ใช้ Excel มาระยะหนึ่งอาจจะเคยพบประเด็นที่เป็นปัญหาสำหรับการคัดลอกชีตข้ามไฟล์

โปรแกรม Copy Sheets Read More »

snasui Tools for Excel

snasui Tools for Excel เป็น Add-ins เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกับข้อมูล ลบสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เปิดไฟล์ไม่ขึ้น ไฟล์คำนวณนาน ทำงานช้า แสดงข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยให้สามารถติดตามหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ

snasui Tools for Excel Read More »

Scroll to Top