Random

การสุ่มแบบคัดออก

การสุ่มข้อมูลแบบคัดออกนี้ สามารถนำไปใช้ในการแจกรางวัล ผู้ที่ได้รางวัลแล้วจะถูกคัดออกไม่นำมาสุ่มต่อ ปกติจะเป็นการสุ่มขึ้นมาเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่ได้สุ่มขึ้นมาพร้อมกันแบบหลาย ๆ คน การทำเช่นนั้นต้องอาศัย VBA มาช่วยในการสุ่มครับ โดยมีวิธีการคือ เตรียมชีทรายชื่อที่ต้องการสุ่มสมมุติชื่อชีท Names

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำแบบ Advanced

เราทราบการสุ่มจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำ จากหัวข้อการสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่ายมาแล้ว ในหัวข้อนี้มาดูการสุ่มค่าจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำแบบ Advanced กันบ้าง จุดมุ่งหมายของการนำเสนอวิธีนี้เพียงแต่อยากให้ ทราบว่า Excel สามารถทำอะไรที่ยาก ๆ และซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้ใช้

การสุ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นชุด ๆ (VBA)

การสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ ด้วยสูตรสามารถดูได้ที่นี่ครับ ด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างการเขียน Code ให้สุ่มข้อมูลออกมาเป็นชุด ๆ ในแต่ละชุดไม่ซ้ำกัน โดยเรียกใช้ Proceture RandomUnique ภาพตัวอย่าง

การใช้สูตรสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยกำหนดได้ว่าให้ไม่ซ้ำกันภายในชุด

เหตุการณ์ของการสุ่มอย่างที่ว่านี้คือ สุ่มออกมาเป็นชุด ๆ โดยให้ข้อมูลไม่ซ้ำกันภายในชุดนั้นใช้ในกรณีไหนบ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เรื่องของการจัดกลุ่มแข่งขันกีฬาสีครับ เป็นที่น่าดีใจว่า Excel เองสามารถที่จะสุ่มเช่นนี้ด้วยสูตรได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องพึ่งพา VBA

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่าย

โปรแกรม Excel สามารถประยุกต์ให้สุ่มค่าที่ไม่ซ้ำได้ ซึ่งประโยชน์อาจนำไปใช้ในกรณีของการจับสลากผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล หรือเล่นเกมส์ เป็นต้น สมมุติมีรายชื่อตั้งแต่ A2:A20 และเราต้องการเลือกมา 10 ชื่อโดยไม่ให้ซ้ำ ให้ผลลัพธ์อยู่ในเซลล์ D2:D11