Counta

ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match

? ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Excel ที่ใช้บ่อยและสามารถจัดการงานของเราให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มฟังก์ชั่นในจำนวนนั้นได้แก่ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match โดย Count จะใช้นับตัวเลข Counta จะนับทุกค่ายกเว้นเซลล์ว่าง Countif 

ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match Read More »

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย Read More »

การนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

สำหรับการนำข้อมูลที่เรียงข้อมูลในคอลัมน์เดียวไปเรียงใหม่ให้อยู่ในหลายคอลัมน์ โดยกำหนดได้ว่าแต่ละคอลัมน์มีข้อมูลเพียงกี่บรรทัดเราสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ครับ ตัวอย่างเช่นข้อมูลอยู่ที่ A2:A100 และต้องการเรียงใหม่ที่คอลัมน์ B เริ่มจาก B2 เป็นต้นไปโดยสามารถเลือกได้

การนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์ Read More »

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว

 ปัญหาหนึ่งสำหรับการทำรายงานคือข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตแทนที่จะเรียงต่อกันในชีตเดียว ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการใช้สูตรสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงาน ในกรณีที่ข้อมูลมีรูปแบบเหมือนกันแต่แต่แยกเป็นหลาย Sheet และต้องการนำมาต่อกันเป็นฐานข้อมูลใน Sheet เดียวกันนั้น สามารถใช้สูตรทำได้ครับ แต่อาจจะมีวิธีการหลายขั้นตอน ดังจะแสดงตามด้านล่าง

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว Read More »

Scroll to Top