Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😀 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ ? น่าสนใจเป็นยิ่งนักว่าสูตร Vlookup ที่สามารถทำงานลักษณะนั้นได้จะเป็นอย่างไร ?

VDO ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ Vlookup ให้ทำงานแบบ 3 มิติ คือ เป็นการ Lookup จากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว เป็นการใช้งาน Vlookup ขั้นสูง มีความซับซ้อนมาก การจะใช้สูตร Vlookup ลักษณะนี้ได้จะต้องเข้าใจสูตร Array ได้เป็นอย่างดี เป็นศิลปะการผสมสูตรต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อขยายขีดความสามารถของ Vlookup ให้สามารถทำงานได้เหนือความสามารถปกติ เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำให้เห็นชัดเจนว่าฟังก์ชั่นใด ๆ จะมีความสามารถในการหาคำตอบได้ขนาดไหน ขึ้นกับความสามารถในการประยุกต์ของผู้ใช้งานเป็นหลักครับ 😎

VDO แสดงการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว