Large

Large

ฟังก์ชั่นที่มาคู่กับ Small คือ Large ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกัน สามารถประยุกต์ใช้หาคำตอบที่ซับซ้อนได้เทียบเท่ากับ Small โดยความหมายอย่างกระชับของ Large คือ หาค่าที่มากที่สุดในลำดับที่กำหนด

Large Read More »

สาเหตุที่ทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดใหญ่และหรือคำนวณช้า

ในยุคปัจจุบันต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล มี Application ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หลาย ๆ คนใช้ไฟล์ที่ได้จากการ Export มาจากระบบอื่นเช่น SAP มาใช้งานต่อ หรือใช้ไฟล์ต่อกันเป็นทอด ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบเช่นใส่สี ตีเส้น ชนิดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ฯลฯ

สาเหตุที่ทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดใหญ่และหรือคำนวณช้า Read More »

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้น

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร Read More »

การให้ลำดับข้อมูลคะแนนโดยค่าเดียวกันได้ลำดับเดียวกันและไม่ข้ามลำดับ

หัวข้อนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณครูที่ให้ลำดับคะแนนของนักเรียน เนื่องจากฟังก์ชั่น Rank ที่มากับ Excel สามารถที่จะจัดลำดับคะแนนได้ แต่จะมีข้อจำกัดที่ว่า คะแนนที่เท่ากันจะได้ลำดับเท่ากัน แต่ลำดับคะแนนถัดไปจะถูกข้ามลำดับ ไมได้ Run ลำดับต่อเนื่องกันไป

การให้ลำดับข้อมูลคะแนนโดยค่าเดียวกันได้ลำดับเดียวกันและไม่ข้ามลำดับ Read More »

การคำนวณโดยระบุกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด

กรณีการคำนวณเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่กำหนดเช่น 10 ค่าสุดท้าย หรือ 5 ค่าสุดท้ายหรือกลุ่มข้อมูลช่วงใด ๆ ของข้อมูลทั้งหมดคงไม่เป็นเรื่องยากหากว่าไม่มีเซลล์ว่างคั่นระหว่างข้อมูล แต่หากข้อมูลไม่เป็นระเบียบโดยมีการเว้นว่างไว้ด้วย การคำนวณโดยระบุจำนวนค่า

การคำนวณโดยระบุกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด Read More »

Scroll to Top