About Me

snasui.com คืออะไร

snasui.com ชื่อนี้มาจากชื่อของผู้ก่อตั้งคือคุณ Santipong Nasui เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น Excel Tips and Tricks เป็นบทความเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA และ Excel Forum สำหรับการถามตอบปัญหา Excel and VBA และโปรแกรมในชุด Microsoft Office โดยในระยะหลังได้เพิ่มการถามตอบเกี่ยวกับ Programming เช่น VB, C#, SQL เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกจึงจะสามารถถามตอบปัญหาและเห็นไฟล์แนบประกอบการถามตอบรวมถึงดาวน์โหลดโปรแกรมที่แจกฟรีได้

ด้วยการตอบปัญหาที่แม่นยำ รวดเร็ว ตรงประเด็นของสมาชิก ไม่ปล่อยให้มีกระทู้ร้างแม้แต่กระทู้เดียว ทำให้ Excel Forum ของ snasui.com มีจำนวนโพสต์และไฟล์แนบเป็นอันดับ 1 ของประเทศในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกระดานถามตอบ Excel and VBA ที่มีความหลากหลายแนวความคิดของมวลสมาชิก ทั้งในเชิงการแก้ปัญหาและเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้อง เป็นความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและนักพัฒนา สามารถค้นหาได้ง่าย ใช้ภาษาเหมาะสม เน้นความถูกต้อง รองรับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้ง

snasui.com ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม ปี 2010 โดยคุณสันติพงศ์ ณสุย ผู้ได้รับรางวัล Microsoft Most Valuable Professional ตั้งแต่ปี 2010 มา 10 ปีต่อเนื่อง (MVP Excel 2010-2020) ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist ทั้งระดับ Specialist และ Expert ใน Excel 2003 เมื่อปี 2009

ประวัติของคุณสันติพงศ์ ณสุย

 1. การศึกษา
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสะเดาขรรชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
  4. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา
 2. รางวัลและประกาศนียบัตร
  1. ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Most Valuable Professional (MVP Excel 2010-2020)
  2. ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist – Expert (Excel 2003)
  3. ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist – Specialist (Excel 2003)
 3. ประสบการณ์การทำงาน
  1. 2540 – ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่ SCG มีประสบการณ์ในการสอน Excel และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Excel เป็น Front-End ใหักับองค์กรมากว่า 15 ปี
   1. พัฒนาโปรแกรมระบบงานทั้งน้อยใหญ่ ตั้งแต่ระดับซับซ้อนปานกลางถึงระดับที่มีความซับซ้อนสูงที่ต้องใช้หลายภาษาประกอบกันเป็นจำนวนหลายร้อยโครงการ
   2. พัฒนา Add-Ins ขยายความสามารถของคำสั่งบนเมนูและฟังก์ชั่น Excel ด้วย VBA, VB และ C#
   3. เป็นวิทยากรสอน Excel ในองค์กรมาจนถึงปัจจุบัน
    1. หลักสูตรมาตรฐานสำหรับนักบัญชีขั้นต้นและขั้นกลาง
    2. หลักสูตรการใช้งานฟังก์ชั่น Excel ขั้นสูง
    3. หลักสูตร VBA
    4. หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น Clinic Excel เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ เวลานั้น ๆ
    5. หลักสูตร Power BI
   4. เป็นวิทยากรสอน Excel ให้แก่บุคคลทั่วไป
    1. หลักสูตร Professional Microsoft Excel
    2. หลักสูตร Microsoft Excel for Reporting and Presenting
   5. ให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office, Power Query, Power BI, SharePoint ฯลฯ
  2. 2538 – 2540 ปฏิบัติงานที่ Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd. เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและสะสมชั่วโมงการสอบบัญชีครบ 2,000 ชั่วโมง
 4. ความสามารถทั่วไป
  1. มีความสามารถในศิลปะด้านกวี เช่นกาพย์ โคลง ฉันท์ สามารถเขียนกลอนแปดเป็นเรื่องสั้นได้
  2. มีความสามารถเขียนบอร์ด เขียนป้ายประกาศได้
  3. มีความสามารถในด้านกีฬาหลายชนิด เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ปิงปอง ฯลฯ
  4. มีความสามารถด้านดนตรี เล่นกีต้าร์ เป่าขลุ่ย ตีกลอง ร้องเพลงได้
 5. ความสามารถและประสบการณ์ด้าน Excel และ Programming
  1. มีความสามารถในการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ VBA, VB.NET, C#, XML, SQL, HTML, CSS, PHP, ASP, Python และ JavaScript
  2. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการตอบปัญหาใน Forum Excel ทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็นงานอดิเรกมาเกือบ 20 ปีในนามผู้ใช้ที่ชื่อ “snasui” หรือในชื่อไทยที่ชื่อ “คนควน”
  3. ปัจจุบันมียอดตอบปัญหาใน snasui.com เกินกว่า 2.7 หมื่นโพสต์ เป็น 1 ใน 20 อันดับแรกของผู้ตอบปัญหา Excel and VBA มากที่สุดในโลก
  4. ปัจจุบันเป็นผู้ตอบปัญหา Excel and VBA มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในไทย
 6. กิจกรรมเพื่อสังคม
  คุณสันติพงศ์ ณสุย เป็นคนไทยผู้หนึ่งที่มีความสามารถในการประยุกต์พลิกแพลงองค์ความรู้เกี่ยวกับ Excel and VBA ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและได้เผยแพร่เป็นสาธารณะ ท่านสามารถติดตามศึกษาความรู้ ทิปเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA ได้ที่
  1. การตอบปัญหา Excel and VBA และอื่น ๆ ใน Forum
  2. ความรู้ ทิปและเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA ใน Blog
  3. ความรู้ ทิปและเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA (สำรอง) ใน ฺBlogspot
  4. ความรู้ ทิปและเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA ใน Facebook
  5. ความรู้ ทิปและเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA ใน Youtube

เป้าหมาย

เป็นกระดานถามตอบและให้ความรู้เกี่ยวกับ Excel and VBA อันดับ 1 ของประเทศ

Santipong Nasui
Santipong Nasui

snasui (คนควน)
MBA in Accounting, MVP-Excel (2010-2020), MOS
Line: Santipong_Nasui
Phone: 089 794 3040
Award: Microsoft Excel Award

MVP Logo

MVP Excel (2010-2020)

Scroll to Top