Tips and Tricks

Excel tips and tricks

การแก้ปัญหากรณี Macro แสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม

ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งกับผู้ที่ใช้งาน Macro นั่นคือ เมื่อเปิดเข้าหน้าต่าง VBE เพื่อจะทำการทดสอบหรือแก้ไข Code Macro จะมองเห็นอักขระภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งชื่อชีตและอักขระใน Code เช่นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

การแก้ปัญหากรณี Macro แสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม Read More »

การสร้าง Hyperlink แบบ Dynamic

กรณีที่เราทำงานกับชีตจำนวนมาก ๆ ใน 1 ไฟล์และต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงชีตต่าง ๆ ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้คือการทำหน้าหลัก

การสร้าง Hyperlink แบบ Dynamic Read More »

Advanced number format

การกำหนดรูปแบบการแสดงผลให้กับค่าตัวเลขใน Excel นั้นมีอยู่หลากหลาย สามารถศึกษาแนวทางได้จาก  Customizing a number format เพื่อสามารถจัดรูปแบบตัวเลขต่าง ๆ ไม่ว่าจะให้แสดงเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขแบบมีทศนิยม เศษส่วน วันที่ เวลา ฯลฯ

Advanced number format Read More »

การนำภาพมาแสดงด้วยสูตร

นอกจาก Excel จะทำงานกับข้อมูลอันได้แก่ ตัวหนังสือ ตัวเลข ค่าผิดพลาด ค่าตรรกะแล้ว ยังสามารถจัดการวัตถุต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย ปัญหาหนึ่งที่ผู้ทำงานกับ Excel พบกันอยู่บ่อยครั้งคือต้องการจะใช้สูตรดึงภาพมาแสดง ความสามารถ

การนำภาพมาแสดงด้วยสูตร Read More »

สาเหตุที่ทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดใหญ่และหรือคำนวณช้า

ในยุคปัจจุบันต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล มี Application ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หลาย ๆ คนใช้ไฟล์ที่ได้จากการ Export มาจากระบบอื่นเช่น SAP มาใช้งานต่อ หรือใช้ไฟล์ต่อกันเป็นทอด ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบเช่นใส่สี ตีเส้น ชนิดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ฯลฯ

สาเหตุที่ทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดใหญ่และหรือคำนวณช้า Read More »

Scroll to Top