Max

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย Read More »

การแสดงรายการซ้ำตามจำนวนที่กำหนด

เราสามารถลบรายการซ้ำ ๆ ออกไปให้เหลือเพียงรายการที่ไม่ซ้ำได้หลายวิธีตาม Link นี้ครับ การหาเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำ และเมื่อเราจำเป็นต้องนำรายการที่ไม่ซ้ำกันนั้นมาแจกแจงให้แสดงแบบซ้ำ ๆ โดยระบุว่าแต่ละค่าซ้ำกันกี่ครั้งแล้วทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยสูตรครับ

การแสดงรายการซ้ำตามจำนวนที่กำหนด Read More »

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

การคำนวณที่คิดว่ายาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นกรณีที่คำนวณหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ขอบอกว่า Excel สามารถทำได้สบายมากครับ แต่สูตรค่อนข้างจะซับซ้อน สูตรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตอบปัญหาเมื่อ เม.ย. 2550 การหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์ในการใดได้บ้าง ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม Read More »

การใช้ Max, Min แทน If

? การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปกติเราจะใช้ฟังก์ชั่น If เข้ามาจัดการ แต่หากทำงานกับข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเลือกมาตามเงื่อนไขในลักษณะที่กำหนดขั้นต่ำหรือขั้นสูงเอาไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นชดเชยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท นั่นแสดงว่า แม้เราจะจ่ายเกิน 1,000 บาทแต่ก็จะได้รับค่าชดเชยสูงสุดแค่ 1,000 บาท

การใช้ Max, Min แทน If Read More »

Scroll to Top