Sumproduct

สูตรตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน

การจะทราบได้อย่างไรว่าเลขบัตรประชาชนเป็นของจริงหรือของปลอมนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลักฐานของบุคคลใด ๆ เนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วว่าบัตรประจำตัวประชาชนนั้นสามารถทำของปลอมขึ้นมาได้

สูตรตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน Read More »

Sumproduct

😆 Sumproduct คือฟังก์ชั่นที่มีความเก่งกาจและอรรถประโยชน์ฟังก์ชั่นหนึ่งของ Excel สามารถที่จะใช้นับก็ได้ รวมก็ได้ สามารถใช้แทน Countif, Countifs, Sumif, Sumifs ได้ ปกติเราจะใช้ Sumproduct คำนวณหาผลลัพธ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องกดแป้นแบบ Arrray 

Sumproduct Read More »

Sumproduct+Sumif (2)

? เมื่อเราผนึกกำลัง Sumprduct และ Sumif เข้าด้วยกันเพื่อสรุปรวมข้อมูลในมิติใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียนสูตรที่ซับซ้อนหรือใช้ VBA เข้ามาจัดการ น่าสนใจเป็นยิ่งนักว่ารายงานลักษณะที่ว่านั้นเป็นอย่างไร ???

Sumproduct+Sumif (2) Read More »

Sumproduct + Sumif (1)

😀 Sumif ใช้สำหรับการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว ส่วน Sumproduct ใช้สำหรับหาผลรวมของผลคูณของข้อมูล เรามาดูกันว่าจะประยุกต์ใช้ Sumproduct กับ Sumif เพื่อให้หาผลรวมของข้อมูลหลายรายการจากรายการทั้งหมดได้อย่างไร 😕

Sumproduct + Sumif (1) Read More »

การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

เราสามารถรวมข้อมูลตามเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวด้วยฟังก์ชั่น Sumif ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณตามกรณีนี้ได้รวดเร็วที่สุดหรือหากเป็นการรวมหลายเงื่อนไขและแต่ละเงื่อนไขอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เราสามารถใช้ Sumif+Sumif+Sumif+… ไปเรื่อย ๆ

การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif Read More »

Scroll to Top