If

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า

การ Lookup ข้อมูลที่มีคำตอบมากกว่า 1 ค่าแล้วต้องการนำมาแสดงทุกค่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลำดับต้น ๆ ของคำถามทั้งหมด งานลักษณะนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Vlookup แต่สามารถใช้สูตรแบบ Array เข้ามาช่วยได้

ต้องการ Vlookup แล้วให้แสดงผลมากกว่า 1 ค่า Read More »

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว Read More »

Running no on categories

การให้ลำดับที่กับข้อมูลสามารถใช้ฟังก์ชั่นแบบง่าย ๆ ทำได้ทั้งในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับต่างกันและในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกในการทำรายงานด้วยความสามารถอื่น ๆ เช่น

Running no on categories Read More »

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้น

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล Read More »

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ ?

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว Read More »

Scroll to Top