การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

Laughing out loud กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ

ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง ฝั่งซ้ายของภาพจะเป็นข้อมูลก่อนแทรกบรรทัด ฝั่งขวาของภาพจะเป็นการแทรกบรรทัดว่าง 3 บรรทัดระหว่างข้อมูลเดิม

SNAGHTML2c23781

มีวิธีการดังนี้

 1. เพิ่มคอลัมน์ช่วยและให้เลขลำดับกับข้อมูลเดิมโดย
  1. ที่เซลล์ E1 คีย์คำว่า “No” หรือคำใด ๆ ตามต้องการเพื่อใช้สำหรับการจัดเรียง
  2. ที่เซลล์ E2:E5 คีย์เลข 1-4
  3. คัดลอก E2:E5 แล้ววางต่อเนื่องลงไปด้านล่างจำนวน 3 รอบ
   image
 2. ทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่
  1. คลิกเซลล์ใด ๆ ที่มีข้อมูล
  2. เข้าเมนู Data
  3. เลือก Sort
  4. ตรง Sort by เลือก “No”
  5. คลิกปุ่ม OK
   SNAGHTML2cd17ed

จะเห็นว่าเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่ไม่ต้องเขียนสูตรหรือเขียนโปรแกรมด้วย VBA ช่วยแต่อย่างใด หากต้องการจะแทรกบรรทัดว่าง 5 บรรทัด ก็แค่เพียงทำตามข้อ 1.3 จำนวน 5 รอบก็จะเป็นการแทรกบรรทัดว่าง 5 บรรทัดระหว่างข้อมูลเดิมตามต้องการ Sleepy smile

Revised: January 29, 2017 at 07:06