การนำรายการแรกที่ได้จากการ Filter มาแสดง

การนำบรรทัดแรกของข้อมูลที่ได้จากการ Filter มาแสดงไม่สามารถใช้สูตร Link มาแบบธรรมดาได้ ทั้งนี้เนื่องจากบรรทัดของข้อมูลที่ได้จากการ Filter นั้นจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับว่ารายการที่ได้จากการ Filter นั้นอยู่ในบรรทัดใดบ้าง การนำข้อมูลที่พบตัวแรกของรายการที่ได้จากการ Filter จึงต้องใช้สูตรที่ซับซ้อนกว่าปกติ

ยกตัวอย่างเช่นข้อมูล Product ตามภาพด้านล่าง ต้องการให้ Filter ราย Product แล้วนำ Prodcut บรรทัดแรกที่ได้จากการ Filter มาแสดง

ภาพข้อมูล Product

FilterData
ภาพ 1 ข้อมูล

สามารถทำได้ดังนี้

ที่เซลล์ A2 คีย์สูตร

=INDEX(A$4:A$20,MATCH(1,SUBTOTAL(3,OFFSET($A$4,ROW($A$4:$A$20)-ROW($A$4),)),0))

Ctrl+Shift+Enter

โดยสูตร SUBTOTAL(3,OFFSET($A$4,ROW($A$4:$A$20)-ROW($A$4),)) เป็นสูตร Array ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์เป็นชุดข้อมูล โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็น 0 หากบรรทัดนั้นถูกซ่อนจากการ Filter และจะแสดง 1 หากบรรทัดนั้นได้จากการ Filter ซึ่งตัวอย่างสูตรจะแสดงตามด้านล่าง

=INDEX(A$4:A$20,MATCH(1,{0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0},0))

จากตัวอย่างด้านบนจะนำ A6 มาแสดง เนื่องจากเลข 1 ตัวแรกตรงกับ A6 ( เลข 0 ตัวแรกคือ A4) ซึ่งการจะเข้าใจสูตรนี้ต้องเข้าใจสูตร Index และ Match ก่อนครับ

ตัวอย่างการแสดง Product จากการ Filter

FirstItem
ภาพ 2 รายการแรกที่ได้จากการ Filter

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top