การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

การคำนวณที่คิดว่ายาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นกรณีที่คำนวณหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ขอบอกว่า Excel สามารถทำได้สบายมากครับ แต่สูตรค่อนข้างจะซับซ้อน สูตรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตอบปัญหาเมื่อ เม.ย. 2550

การหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์ในการใดได้บ้าง ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพครับ ถ้าหากเราดูแผนที่ตามหนังสือแผนที่โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามีการสร้างตารางระยะทางระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่สามเหลี่ยม เพื่อให้หาข้อมูลได้โดยง่ายนี่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งสามารถใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง ใช้ในการหาระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง หากเราสามารถใช้โปรแกรมหาให้ได้ก็จะสะดวกกว่าการหาด้วยตาอย่างมากครับ

ตัวอย่างด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ใช้หาจำนวนรวม ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด ในพื้นที่แบบสามเหลี่ยม และใช้หาระยะทางระหว่างจุดต่าง ๆ โดยสามารถใช้สูตรตามด้านล่าง

ภาพประกอบ

TriangleCalculation
ภาพ 1 การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

A. สามเหลี่ยมบน

 1. หาค่าผลรวม ที่ M2 คีย์
  =SUMPRODUCT(SUBTOTAL(9,OFFSET(C2,,ROW(K10)-ROW(K2:K10),ROW(K10)-ROW(K2:K10)+1)))
  Enter
 2. หาค่าเฉลี่ยที่ M3 คีย์
  =M2/SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(C2,,ROW(K10)-ROW(K2:K10),ROW(K10)-ROW(K2:K10)+1)))
  Enter
 3. หาค่า Max ที่ M4 คีย์
  =MAX(SUBTOTAL(4,OFFSET(C2,,ROW(K10)-ROW(K2:K10),ROW(K10)-ROW(K2:K10)+1)))
  Ctrl+Shift+Enter
 4. หาค่า Min ที่ M5 คีย์
  =MIN(SUBTOTAL(5,OFFSET(C2,,ROW(K10)-ROW(K2:K10),ROW(K10)-ROW(K2:K10)+1)))
  Ctrl+Shift+Enter

B. สามเหลี่ยมล่าง

 1. หาค่าผลรวมที่ M11 คีย์
  =SUMPRODUCT(SUBTOTAL(9,OFFSET(J12,,ROW(B4:B12)-ROW(B12),ROW(B4:B12)-ROW(B12)-1)))
  Enter
 2. หาค่าเฉลี่ยที่ M12 คีย์
  =M11/SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(J12,,ROW(B4:B12)-ROW(B12),ROW(B4:B12)-ROW(B12)-1)))
  Enter
 3. หาค่า Max ที่ M13 คีย์
  =MAX(SUBTOTAL(4,OFFSET(J12,,ROW(B4:B12)-ROW(B12),ROW(B4:B12)-ROW(B12)-1)))
  Ctrl+Shift+Enter
 4. หาค่า Min ที่ M14 คีย์
  =MIN(SUBTOTAL(5,OFFSET(J12,,ROW(B4:B12)-ROW(B12),ROW(B4:B12)-ROW(B12)-1)))
  Crl+Shift+Enter

C. หาจุดตัดสามเหลี่ยมบนที่ M18 คีย์

 1. =OFFSET(B2,MIN(MATCH(M17,C16:C25,0)-1,MATCH(N17,C16:C25,0)-1),
  MAX(MATCH(M17,C16:C25,0)-1,MATCH(N17,C16:C25,0)-1))

  Enter

D. หาจุดตัดสามเหลี่ยมล่างที่ M22 คีย์

 1. =OFFSET(B3,MAX(MATCH(N21,B16:B25,0)-1,MATCH(M21,B16:B25,0)-1),
  MIN(MATCH(N21,B16:B25,0)-1,MATCH(M21,B16:B25,0)-1))

  Enter

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างตามด้านล่างไปศึกษาตามสะดวกครับ 🙂

Revised: January 28, 2017 at 13:24

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top