เมนูด่วน-เกี่ยวกับการแสดงผลใน Excel 2003

 Rainbowการกำหนดค่าตัวอักษรตั้งต้นให้กับ Excel

 1. ไปที่เมนู Tools คลิก Options
 2. คลิกแถบ General
 3. คลิก StandardFont เลือกตัวอักษรที่ต้องการ
 4. คลิก Size เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

Rainbowการกำหนดรูปแบบให้กับตัวอักษร

 1. เลือกหรือคลุมเลือกพื้นที่เซลล์ที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
 2. เลือกใสสี ตีเส้น กำหนดขนาด ฯลฯ ได้จาก FormattingToolbar ตามต้องการ หากไม่พบ FormattingToolbar ให้เข้าไปที่เมนู View เลื่อนเมาส์มาที่ Toolbar คลิกเลือก Formatting

Rainbowการสร้าง Style มาใช้เอง

 1. ไปที่เมนู Format คลิก Style
 2. ที่ Style name ลบค่า Default แล้วคีย์ใหม่หรือคีย์ทับเป็นชื่อที่ต้องการ
 3. คลิกที่ Modify แล้วกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับรูปแบบเซลล์
 4. คลิก OK และ OK

Rainbowการใช้ Auto Format

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการกำหนด Auto Format
 2. ไปที่เมนู Format คลิก AutoFormat
 3. เลือกรูปแบบ AutoFormat ที่ต้องการแล้วคลิก OK

Rainbowการกำหนด Custom Format

 1. ไปที่เมนู Format คลิก Cells
 2. ใน Category เลือก Custom
 3. ใน Type List คลิกรายการที่ตรงกับความต้องการกำหนดรูปแบบ
 4. ในกล่อง Type คีย์ปรับค่าที่เลือกมาให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ

Rainbowการกำหนด Condition Format

 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการทำ ConditionFormat
 2. ไปที่เมนู Format คลิก Conditional Formatting
 3. ที่กล่อง Second คลิกเลือกค่าที่ต้องการตั้งเงื่อนไขทดสอบ
 4. คีย์ค่าที่เป็นเงื่อนไขทดสอบ
 5. คลิกปุ่ม Format เพื่อกำหนดค่าการแสดงผลหากตรงตามเงื่อนไข แล้วคลิก OK

Rainbowการกำหนดหัวหรือท้ายกระดาษ

 1. ไปที่เมนู View คลิก Header and Footer
 2. คลิก Custom Header หรือ Custom Footer
 3. เพิ่มข้อความหรือรูปภาพตามต้องการ

Rainbowารกำหนด Margin

 1. ที่ StandardToolbar คลิกปุ่ม Preview
 2. คลิก Margin
 3. คลิกลากเส้น Margin ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Rainbowการกำหนด Page Alignment

 1. ไปที่เมนู File คลิก Page Setup
 2. คลิกแถบ Page แล้วกำหนดค่าตามต้องการ

Revised: January 28, 2017 at 13:21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.