การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย เช่นการแบ่งบ้านเลขที่ออกเป็น 2 คอลัมน์แล้วค่อยจัดเรียง หรือสามารถใช้สูตร Array เข้ามาช่วยได้

ภาพการเรียงบ้านเลขที่จากน้อยไปหามากด้วยสูตร

ภาพ 1 เรียงบ้านเลขที่

จากภาพด้านบนจะเป็นการนำข้อมูลบ้านเลขที่ในคอลัมน์ A มาเรียงใหม่ โดยให้เรียงจากน้อยไปหามาก

สูตรในเซลล์ C2 คือ

=INDEX($A$2:$A$14,MATCH(SMALL(--SUBSTITUTE(IF(ISNUMBER(FIND("/",$A$2:$A$14)),
$A$2:$A$14,$A$2:$A$14&"/"),"/",REPT("0",10-LEN(MID($A$2:$A$14,
FIND("/",$A$2:$A$14&"/")+1,255)))),ROWS(C$2:C2)),--SUBSTITUTE(IF(
ISNUMBER(FIND("/",$A$2:$A$14)),$A$2:$A$14,$A$2:$A$14&"/"),"/",REPT(
"0",10-LEN(MID($A$2:$A$14,FIND("/",$A$2:$A$14&"/")+1,255)))),0))

ซึ่งจะต้องกดแป้นให้รับสูตรด้วย Ctrl+Shift+Enter เนื่องจากเป็นสูตร Array จากนั้น Copy สูตรลงด้านล่าง สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบตามด้านล่างไปศึกษาได้ตามสะดวกครับ

Attachments

  • zip SortByPartOfNumber
    จัดเรียงบ้านเลขที่
    File size: 12 KB Downloads: 296