เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนักบัญชีมักจะมีปัญหาด้านนี้กันมากครับ คือ ต้องการนำตัวเลขทางด้านบวกจับคู่กับตัวเลขทางด้านลบซึ่งมีค่าเท่ากัน เป็นการหาตัวเลขที่ไม่เข้าคู่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาสาเหตุต่อไป

VDO ทางด้านล่างนี้ สาธิตการจัดกลุ่มตัวเลขด้วยการใช้ Subtotal เพื่อหาว่ามียอดรวมของกลุ่มข้อมูลใดไม่เป็น 0 ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการจำแนกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ไม่เข้าคู่ไปใช้ต่อไป

โดยมีวิธีการดังนี้ครับ

  1. เพิ่มคอลัมน์ด้านท้ายตาราง
  2. ใช้ฟังก์ชั่น ABS เพื่อ Absolute
  3. จัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
  4. ทำ Subtotal

ภาพประกอบการ Match Data ด้วย Subtotal

MatchDataWithSubtotal
ภาพ 1 การ Match ด้วย Subtotal

จะเห็นว่าการ Match ด้วย Subtotal เป็นเรื่องง่ายที่เราคาดไม่ถึง ซึ่งเรามักมุ่งไปแก้ปัญหาด้วยฟังก์ชั่นแทน ต่อไปนี้ก็คงเป็นเรื่องง่าย ๆ แล้วใช่ไหมครับ Winking smile

Revised: January 28, 2017 at 16:46

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.