เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนักบัญชีมักจะมีปัญหาด้านนี้กันมากครับ คือ ต้องการนำตัวเลขทางด้านบวกจับคู่กับตัวเลขทางด้านลบซึ่งมีค่าเท่ากัน เป็นการหาตัวเลขที่ไม่เข้าคู่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาสาเหตุต่อไป VDO ทางด้านล่างนี้ สาธิตการจัดกลุ่มตัวเลข

เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal Read More »