การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในคอลัมน์ใด ๆ ของฐานข้อมูลก็ตาม หากต้องทำด้วยการเข้าเมนูแล้วจะต้องผ่านหลายขั้นตอน

Video ด้านล่างนี้เป็นการแสดงการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ฟังก์ชั่นที่สำคัญคือ Count, Search และ Lookup ร่วมกัน เพื่อทำการค้นหาข้อมูลใด ๆ จากทุกคอลัมน์ของฐานข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่พบมาแสดงยังพื้นที่เป้าหมายตามต้องการ ซึ่งจะมีการอธิบายและแปลความหมายของแต่ละฟังก์ชั่นอย่างละเอียด มีความเป็นอัตโนมัติและช่วยลดเวลาให้การค้นหาข้อมูลใด ๆ จากข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมหาศาล

Video แสดงการใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ Example file

ศึกษาตัวอย่างการใช้งาน Count, Seach และ Lookup เพิ่มเติมได้ที่ Count Seach and Lookup

สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com