การเชื่อมข้อความแล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่

การเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันสามารถใช้เครื่องหมาย & ช่วยในการเชื่อมได้ แต่หากเชื่อมแล้วต้องการให้ข้อความที่เชื่อมกันนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถใช้ Char(10) เข้ามาคั่นกลางระหว่างแต่ละข้อความอีกทีครับ เช่น ต้องการเชื่อมข้อความ A1, B1 และ C1 เข้าด้วยกัน และต้องการให้แต่ละข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

สามารถทำได้ดังนี้

  1. ที่เซลล์ใด ๆ คีย์
    =A1&Char(10)&B1&Char(10)&C1
  2. จากนั้นจัดข้อความโดยคลิกขวาลงในเซลล์ตามข้อ 1 เลือก Format cells แล้วคลิก Tab Alignment ทำเครื่องหมายที่ Wraptext > OK

จากนั้นกำหนดความสูงและความกว้างเซลล์ตามต้องการ

Revised: January 26, 2017 at 23:02

2 thoughts on “การเชื่อมข้อความแล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top