เทคนิคการลบเซลล์ด้วยเมาส์

ปกติเมื่อต้องการลบเนื้อหาในเซลล์สามารถกดแป้น Delete หรือคลิกเมนู Edit > Clear > Contents

เราสามารถลบเนื้อหาในเซลล์ด้วยเมาส์ได้เช่นกันครับ โดย

  1. คลุมข้อมูลที่ต้องการลบ
  2. คลิกซ้ายค้างที่จุดจับเติม (มุมขวาล่างของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์)
  3. ลากไปยังทางซ้ายหากต้องการลบเนื้อหาเซลล์ไปทางซ้าย ลากขึ้นด้านบนหากต้องการลบเนื้อหาเซลล์ข้างบน

ตามข้อ 3. หากกดแป้น Shift ร่วมด้วยในขณะลากไปทางซ้ายหรือขึ้นด้านบน จะเป็นการลบเซลล์และขยับเซลล์ด้านขวาหรือด้านล่างมาแทนเซลล์เดิม แต่ถ้าหากลากลงด้านล่างหรือด้านขวาจะเป็นการแทรกเซลล์ หรือลากไปทางซ้ายให้เลยเซลล์ที่คลุมไว้ตามข้อ 1. หรือลากขึ้นด้านบนให้เลยเซลล์ที่คลุมไว้ตามข้อ 1. ก็จะเป็นการแทรกเซลล์เช่นกัน

ทดลองเล่นดูครับ Winking smile

Revised: January 26, 2017 at 23:02

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.