เทคนิคการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59

ปกติการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59 จะไม่สามารถแสดงเป็นเวลาได้ แต่แสดงเป็น Text แทน เนื่องจากเป็นข้อจำกัดหนึ่งของ Excel การกรอกเวลาที่เกินกว่านั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคครับ เนื่องจากว่า Excel สามารถแสดงค่าที่มากกว่า 9999:59:59 ได้ เพียงแต่ค่านั้นต้องมาจากการคำนวณไม่ใช่กรอกเข้าไปโดยตรง เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว เราก็สามารถประยุกต์การกรอกได้ง่าย ๆ เลย และต้องไม่ลืมจัดรูปแบบเซลล์เป้าหมายเป็น [h]:mm:ss

เช่นต้องการให้แสดงเวลา 654321:40:35 ที่เซลล์ A1

สามารถกรอกค่าที่ A1 ดังนี้

=654321/24+40/1440+35/86400

Enter

24, 1440 และ 86400 มาจากไหน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ วัน เวลาใน Excel

Revised: January 28, 2017 at 10:58

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.