การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ

💡  การปัดเศษแบบปกติใน Excel สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการปัดเศษ ซึ่งได้แก่

Mround
Round
Roundup
Rounddown
Ceiling
Floor
Int
Trunc

แต่หากต้องการปัดตามจำนวนที่ต้้องการ ยกตัวอย่างเช่นปัดคราวละ 5 หมายถึงว่าหากหลักหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ให้ปัดเป็น 5 ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดเป็น 0 สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น Round ได้ดังนี้ครับ

สมมุติค่าที่ต้องการปัดอยู่ที่ A1 ที่เซลล์ B1 คีย์

=Round(A1/5,0)*5

สูตรด้านบนนี้ต่างจากสูตร

=Ceiling(A1,5)

เนื่องจาก Ceiling จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเท่าของ 5 เสมอ

และต่างจาก

=Floor(A1,5)

เนื่องจาก Floor จะปัดลงเป็นจำนวนเท่าของ 5 เสมอ

สำหรับฟังก์ชั่นการปัดคราวละตามที่กำหนดสามารถใช้ Mround ได้อีกฟังก์ชั่นหนึ่ง เช่น

=Mround(A1,5)

ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ Round(A1/5,0)*5

 

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel and VBA สามารถสอบถามได้ที่ Excel Forum

Revised: August 28, 2020 at 23:04

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.