ค้นหาเซลล์ที่ Link มาจากไฟล์อื่น

ในการเรียนรู้งานที่ต้องทำงานต่อจากผู้อื่นเรามักจะมีปัญหาในการติดตามข้อมูลในไฟล์นั้น ๆ ว่าเซลล์ใดบ้างที่เป็นการเชื่อมโยง (link) มาจากไฟล์อื่น หากจะต้องตรวจสอบกันทีละเซลล์คงจะเสียเวลาอย่างมากมายหากไฟล์นั้นมีการเชื่อมโยงจำนวนมาก

สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงมาจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วนั้น เราสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ครับ

  1. กดแป้น Ctrl+F
  2. ที่ช่อง Find what: คีย์ [*] ตามภาพด้านล่าง จากนั้นคลิก Find All
  3. โปรแกรมจะหาเซลล์ที่ Link มาจากไฟล์อื่นมาให้ครับ

ภาพแสดงการค้นหา

Find and Replace
ภาพ 1 ค้นหาเซลล์ที่ Link มาจากไฟล์อื่น

Revised: January 28, 2017 at 20:16

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.