เทคนิคการปลด Hyperlink

ปกติเมื่อเราคีย์ URL เช่น http://www.snasui.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com โปรแกรมจะสร้าง Link มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Link ได้ครับ แต่ถ้าหากเดิมเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อนและต้องการแก้ไขไม่ให้มี Link ในภายหลังก็สามารถทำได้เช่นกัน

สมมุติข้อมูลที่มี Hyperlink อยู่ที่ A1:A100

สามารถปลด Link โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกขวาที่เซลล์ว่างใด ๆ แล้วเลือก Copy
  2. คลุม A1:A100 แล้วคลิกขวา แล้วเลือก Paste Special > Multiply > OK

ง่ายมากครับ Winking smile

Revised: January 28, 2017 at 17:25

2 thoughts on “เทคนิคการปลด Hyperlink”

  1. เอ๊.. ปกติ Hyperlink, URL, emailจะคีย์หรือแสดงแค่บรรทัดเดียว สั้น ๆ นี่คะ -ตามที่ "คนควน" แนะนำนี้ …ทำไมต้องคลุมพื้นที่มาขนาดนั้น -น่าจะเลือกแค่ลิงค์นั้น แล้ว copy>paste special>formatted text ก็พอนะคะเรียนมาด้วยความนับถือ

  2. กรณีที่มี Hyperlink A1:A1000 จะ คลุมแค่ A1ไม่ได้ครับ ต้องคลุมพื้นที่ที่เป็น Hyperlink ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถปลด Link ทั้งหมดได้ครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.