เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน

สำหรับการตัดคำด้านซ้ายหรือขวาของข้อความกรณีที่ความยาวของอักขระที่ตัดเท่ากันมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับ แต่หากความยาวของอักขระไม่เท่ากันแล้วหากต้องการจะตัดมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีว่าหลังจากตัดข้อความมาแล้วให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

ยกตัวอย่างตามด้านล่างเป็นการตัดข้อความด้านขวาของข้อความต้นฉบับในคอลัมน์ A มาแสดงในคอลัมน์ B เพียง 4 อักขระ หากข้อความต้นฉบับไม่ถึง 4 อักขระให้เพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้าจนครบ 4 อักขระ

A

B

1

123

0123

2

123454

3454

3

45

0045

4

9

0009

จากลักษณะการตัดข้อความตามด้านบนเราสามารถใช้เทคนิคการเพิ่มอักขระให้กับข้อความเข้าไปก่อนแล้วค่อยตัดมาแสดงผล

ที่ B1 สามารถคีย์สูตรตามด้านล่างครับ

=Right("0000"&A1,4)

Enter > Copy ลงด้านล่าง Winking smile

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.