การ Copy หลายๆ ครั้งแล้ว Paste

Smile Microsoft Office 2003 เป็นต้นมา เพิ่มความสามารถที่โดดเด่นหลายประการ ประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือ การเก็บข้อมูลไว้ใน Clipboard ซึ่งเป็นเสมือนความจำสำรอง โดยสามารถเก็บความจำที่ทำการ Copy ไว้ได้ถึง 24 ครั้ง เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในทำงานได้มากทีเดียว

การใช้งานก็สามารถพลิกแพลงได้มากมาย เป็นต้นว่าสามารถ Copy จากการ Filter เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ แล้วค่อยวางทีเดียว หรือ Copy จาก Microsoft Office ด้วยกัน เช่น Word แล้วไปวางใน PowerPoint หรือ Excel หรือกลับกัน

นอกจากนี้ยังสามารถ Copy จาก Application ใดๆ ก็ได้เพื่อที่จะนำไปวางใน Microsoft Office เพียงแต่ต้องเปิด Clipboard ไว้ก่อนเท่านั้น

การเปิด Clipboard, Copy และวางข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าเมนู Home > Clibboard เพื่อเปิด Clibboard ให้เห็นข้อมูลนำเข้ากรณีมีการ Copy ข้อมูล
  2. จากนั้นก็สามารถ Copy ข้อมูล, ภาพ ได้เรื่อย ๆ ไม่เกิน 24 ครั้ง หากเกิน 24 ครั้ง ข้อมูลที่ Copy มาในครั้งแรกสุดจะถูกทับด้วยข้อมูลครั้งถัดมา โดยทุกการ Copy จะถูกเก็บไว้ใน Clipboard
  3. คลิกตำแหน่งเซลล์ปลายทางแล้วเลือก Paste All จะเป็นการวางทุกข้อมูลที่เรา Copy เอาไว้ หรือเลือกวางเฉพาะบางข้อมูลได้โดยการคลิกเลือกข้อมูลใน Clipboard ทีต้องการ

ดูตัวอย่างจากเพิ่มเติมจาก Video ด้านล่างครับ

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=8yliuD06s7A”]

จากข้างต้นจะเห็นว่าช่วยลดการ Copy และ Paste เป็นครั้ง ๆ ไปเนื่องจากสามารถเลือกวางทุกข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Clipboard ได้พร้อมกันทีเดียว ลองทดสอบเล่นดูครับ Winking smile

Revised: January 26, 2017 at 23:02

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top