การค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกัน

สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกันนั้นสามารถทำได้ด้วยหลายสูตรขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ของผู้ใช้งาน สำหรับวิธีการที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นการนำฟังก์ชัน Vlookup มาใช้ร่วมกับ Offset เพื่อหาค่าที่สัมพันธ์กันแต่อาจจะอยู่บรรทัดเดียวกันหรืออยู่คนละบรรทัดก็สามารถที่จะ Lookup ค่าที่ต้องการมาแสดงได้

ตัวอย่างตามด้านล่างจะเห็นว่า Line 3 ของแต่ละ Product ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แต่เราสามารถที่จะ Lookup ค่ามาแสดงได้ตามตาราง E1:G5

ภาพตัวอย่างประกอบการหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกัน

image
ภาพ 1 การค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกัน

การทำเช่นนี้ เราสามารถเขียนสูตรที่ G2 ตามด้านล่างครับ Winking smile

=VLOOKUP(F2,OFFSET($B$2,MATCH($E2,$A$2:$A$13,0)-1,0,5,2),2,0)

Enter > Copy ลงด้านล่าง

Revised: January 29, 2017 at 07:45

Leave a Comment