เทคนิคการ Copy เซลล์ใด ๆ ไปวางในพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว

Smile การ Copy เซลล์ใด ๆ แล้วนำไปวางในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกินกว่า 1 หน้าจออาจจะทำให้เกิดความยุุ่งยากลำบากและเสียเวลา การทำงานลักษณะนี้เราสามารถใช้เทคนิคเข้ามาช่วยได้ครับ

ยกตัวอย่างเช่น Copy เซลล์ B2 ไปวางยังช่วงเซลล์ B5:B35000 สามารถทำดังนี้ครับ

  1. คลิกขวาที่เซลล์ B2 > Copy
  2. คลิกที่ Name Box ตามภาพ
    NameBox01
  3. คีย์ B5:B35000
  4. กดแป้น Enter > กดแป้น Enter ซ้ำอีกครั้ง

Winking smile

Revised: January 29, 2017 at 07:57