การคำนวณเงินผ่อนชำระเงินกู้กรณีอัตราดอกเบี้ยมีหลายช่วง

💡 กรณีการคำนวณแบบผ่อนชำระโดยที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียงอัตราเดียวตลอดอายุการผ่อนชำระ สามารถใช้ฟังก์ชั่น PPMT และ IPMT มาใช้โดยไม่ต้องปรับแต่งก็สามารถให้คำตอบได้แล้วครับ โดยสามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้ที่ PPMT และ IPMT แต่กรณีที่ดอกเบี้ยแต่ละปีไม่เท่ากัน