การปรับปรุงข้อมูลพร้อมกันหลายรายการด้วย VBA

🤔 กรณีของการรวบรวมข้อมูลเช่นการทำงบประมาณจำปี ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลมักจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เสมอ การเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่รายการย่อมไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ รายการพร้อมกันทีเดียวจะเกิดความยุ่งยากลำบากแก่ผู้รวบรวมขึ้นทันที 😖

Video ด้านล่างนี้แสดงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมกันทีเดียวหลายรายการ ลดความผิดพลาดในการค้นหาด้วยสายตา เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก ๆ ทำให้ประหยัดเวลาได้มหาศาล สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจแก่ผู้รวบรวมข้อมูล 😃

Video แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ