การค้นหาข้อมูลด้วย VBA

🔎 การค้นหาใน Excel สามารถกดแป้น Ctrl+F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่ใช้สำหรับการค้นหา กรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Find Next หรือ Find All แล้วแต่ว่าต้องการค้นหาไปทีละค่าหรือค้นหาทั้งหมด การค้นหาดังกล่าวเป็นการวิ่งไปยังเซลล์ที่พบข้อมูลหากจะให้แสดงผลทั้งบรรทัดจำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาจัดการ 🔍

Video ด้านล่างนี้เป็นการสาธิตการค้นหาด้วย VBA โดยจะทำการค้นหาไปยังแต่ละเซลล์ในบรรทัดนั้น ๆ หากพบข้อมูลที่ต้องการจะแสดงขึ้นมาทั้งบรรทัด และหากไม่พบข้อมูลก็จะซ่อนบรรทัดนั้นไว้ ซึ่งได้เพิ่มความสะดวกในการค้นหาโดยการคีย์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว Enter โปรแกรมก็จะทำการค้นหาให้ทันที 👍

Video แสดงการค้นหาด้วย VBA