Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้

VDO ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ Vlookup ค้นหาค่าที่ต้องการการจากหลาย ๆ คอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว เป็นการขยายความสามารถของ Vlookup ให้สูงขึ้นไปอีกระดับ ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้แม้ว่าข้อมูลจะไม่เป็น Database ก็ตาม ซึ่งจะทำให้ลดเวลาในการการทำงานลงได้อย่างมาก  😎

VDO แสดงการค้นหาข้อมูลจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว