บทที่ 1 ภาพรวมของ VBA

ภาพรวมของ Visual Basic for Application (VBA)

หากท่านต้องการทำงานซ้ำ ๆ ด้วย Excel ท่านสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย Macro ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่เก็บอยู่ใน Module ของ VBA โดยสามารถที่จะ Run Code ได้ทุกเมื่อตามต้องการ

Macro สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายรวมถึงการ Copy ค่าในเซลล์ไปวางยังพื้นที่อื่น ๆ หรือการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Excel ให้เหมาะกับการทำงานเช่นการสร้าง การปรับแต่งเมนู ความซับซ้อนของการใช้งาน Macroขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับภาษา VBA ของผู้ใช้

Excel มีคำสั่งให้บันทึก Macro  ซึ่งเป็นการบันทึกกระทำต่าง ๆ เพื่อที่จะนำคำสั่งที่ได้จากการบันทึกนั้นมาใช้ได้ในภายหลังมาให้ด้วย จึงเพิ่มความสะดวกในการเขียน Code สำหรับการศึกษา VBA ด้วยการบันทึก Macro เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ เนื่องจากเราสามารถเห็น Code เป็นการวางตำแหน่งของ Code ที่จำเป็นของ VBA