การแปลง Report ไปเป็น Database

📈 ความยุ่งยากสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ทำรายงาน คือการทำรายงานจากรายงานที่ได้รับมาจากผู้อื่น เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาส่วนใหญ่จะเป็นรายงานเช่นกัน หากรูปแบบไม่ตรงกันทุกประการจะเกิดความยุ่งยาก เพื่อให้ทำรายงานได้โดยง่าย ควรแปลงรายงานที่ได้รับมาให้เป็น Database เสียก่อน 🖥

Video ด้านล่างนี้เป็นการสาธิตการใช้ VBA แปลงรายงานที่อยู่ในหลาย ๆ ชีต มีคอลัมน์และบรรทัดไม่เท่ากันมาเป็น Database เสียใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อการทำรายงานในทอดถัดไป สามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ หากมีการทำซ้ำโปรแกรมจะลบข้อมูลใน Database ทิ้งไปก่อนแล้วทำการเก็บข้อมูลมาเรียงใหม่

Video แสดงการแปลง Report ไปเป็น Database