:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel
:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 456
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8

#1

Post by tigerwit »

จากไฟล์ที่แนบและโค๊ด

Code: Select all

Sub ExpGPAToCSV()
  Dim wb As Worksheet
  Dim myCSVFileName As String
  Dim myWB As Workbook
  Dim tempWB As Workbook
  Dim rngToSave As Range
  
  Dim sFolderPath As String
  Dim Path As String
  Dim FName As String
  On Error Resume Next

  sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value
  If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
    MkDir sFolderPath
  End If
  
  sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value & "\" & Range("A17").Value
  If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
    MkDir sFolderPath
  End If
  
  sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value & "\" & Range("A17").Value & "\" & "CSV"
  If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
    MkDir sFolderPath
  End If
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  On Error GoTo err
  FName = ActiveSheet.Range("A20") & ActiveSheet.Range("A17") & ".csv"

  If MsgBox("คุณต้องการส่งออกผลการเรียน ใช่หรือไม่ ?", 36, "ยืนยันการส่งออกผลการเรียน") = 6 Then
  Set myWB = ThisWorkbook
  Set rngToSave = Range("AU5:BO50")
  rngToSave.Copy
  Set tempWB = Application.Workbooks.Add(1)
  With tempWB
    .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
Application.DisplayAlerts = False
.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False, local:=True
 .Close
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "ส่งออกไฟล์ไปไว้ที " & "C:\" & Range("a16").Value & "\" & Range("a17").Value & "\" & FName

  End With
err:
  End If
    Application.DisplayAlerts = True
    Range("F6").Select
End Sub

ไฟล์ที่ส่งออกตามโค๊ดนี้ เป็น .CSV UTF-8 หรือไม่ครับ ถ้าไม่เป็น UTF-8
จะเพิ่ม Code อย่างไรให้เป็น UTF-8
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30801
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8

#2

Post by snasui »

:D ลองตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์โดยเปิดด้วย Notepad แล้วตรวจสอบตามภาพครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 456
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

Re: สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8

#3

Post by tigerwit »

ได้แล้วครับ
ขอบคุณครับ
Post Reply