:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel
:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 456
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

#1

Post by tigerwit »

จากไฟล์ที่แนบมา
ใช้ form เรียกข้อมูลจากตาราง ขึ้นมาแก้ไข
แล้วส่งกลับไปวางเพื่ออัพเดตข้อมูลใหม่ ใน คลอลัมน์ C ของตาราง จัดรูปแบบไว้เป็น d mmm bbbb
ซึ่งเมื่ออัพเดตข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ไม่แสดงรูปแบบตามที่กำหนดไว้
ต้องปรับแก้ไขอย่างไรครับ

Code: Select all

Private Sub CommandButton2_Click()
  Dim ProductId As String
  ProductId = TextBox1.Text
  lastRow = Worksheets("Bget").Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp).Row
  If TextBox1.Value = "" Then
  MsgBox "กรุณากรอกรหัสอ้างอิงก่อนการอัพเดตข้อมูล"
  TextBox1.Value = ""
  TextBox2.Value = ""
  TextBox3.Value = ""
  TextBox4.Value = ""
  TextBox5.Value = ""
  TextBox6.Value = ""
  TextBox7.Value = ""
  TextBox1.SetFocus
   Exit Sub
  End If
'    ActiveSheet.Unprotect Password:="1"

  For i = 2 To lastRow
    If Worksheets("Bget").Cells(i, 11).Value = ProductId Then
      Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value = TextBox2.Text
      Worksheets("Bget").Cells(i, 4).Value = TextBox3.Text
      Worksheets("Bget").Cells(i, 5).Value = TextBox4.Text
      Worksheets("Bget").Cells(i, 7).Value = TextBox5.Text
      Worksheets("Bget").Cells(i, 8).Value = TextBox6.Text
      Worksheets("Bget").Cells(i, 10).Value = TextBox7.Text
    End If
  Next
'  ActiveSheet.Protect Password:="1"
  TextBox1.Value = ""
  TextBox2.Value = ""
  TextBox3.Value = ""
  TextBox4.Value = ""
  TextBox5.Value = ""
  TextBox6.Value = ""
  TextBox7.Value = ""
  TextBox1.SetFocus
End Sub

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
puriwutpokin
Guru
Guru
Posts: 3750
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
Location: Bangkok
Excel Ver: MS.365

Re: มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

#2

Post by puriwutpokin »

ลองเปลี่ยนตัวนี้

Code: Select all

Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value = TextBox2.Value
เป็น

Code: Select all

Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value = Format(CDate(TextBox2.Value), "d mmm yyyy")
:shock: :roll: :D
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 456
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

Re: มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

#3

Post by tigerwit »

ลองเปลี่ยนตัวนี้
CODE: SELECT ALL
Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value = TextBox2.Value
เป็น
CODE: SELECT ALL
Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value = Format(CDate(TextBox2.Value), "d mmm yyyy")
ขอบคุณครับ
ลองแล้วผลคือยังไม่ได้ผลที่ต้องการครับ
ถ้าจะได้คือ จะต้องไปดับเบิ้ลคลิกที่เซลนั้น รูปแบบจึงจะเปลี่ยนเป็น แบบ พ.ศ. ที่กำหนดไว้ในเซล
ที่ต้องการให้มันแสดงผลเป็นรูปแบบ วันเดือน ปี พ.ศ. เลย โดยไม่ต้อง ไปดับเบิ้ลคลิกที่เซลนั้น
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 456
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

Re: มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

#5

Post by tigerwit »

ขอบคุณครับ
สอบถามต่อจากโค๊ดนี้

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim ProductId As String
  ProductId = TextBox1.Text
  lastRow = Worksheets("Bget").Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp).Row
  
  If ProductId = "" Then
    MsgBox "กรุณากรอกรหัสอ้างอิง"
    TextBox1.SetFocus
  End If

  For i = 2 To lastRow
    If Worksheets("Bget").Cells(i, 11).Value = ProductId Then
      TextBox2.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value
      TextBox3.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 4).Value
      TextBox4.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 5).Value
      TextBox5.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 7).Value
      TextBox6.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 8).Value
      TextBox7.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 10).Value
    End If
    Next
    If Worksheets("Bget").Cells(i, 11).Value <> ProductId Then
      MsgBox "ไม่มีรหัสอ้างอิง"
      TextBox1.SetFocus
    End If
End Sub
ต้องการตรวจสอบว่า textbox1 เมื่อรับค่ามาแล้วไม่ตรงกับที่อยู่ในตาราง ให้แสดง Msgbox แจ้งเตือน
จะต้องปรับแก้โค๊ดอย่างไรครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
puriwutpokin
Guru
Guru
Posts: 3750
Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
Location: Bangkok
Excel Ver: MS.365

Re: มีปัญหาการส่งข้อความจาก Textbox ที่เป็น วัน เดือน ปี ไปที่เซลแล้วไม่แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเซล

#6

Post by puriwutpokin »

ปรับเป็น

Code: Select all

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim ProductId As String
  ProductId = TextBox1.Text
  lastRow = Worksheets("Bget").Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp).Row
  If ProductId = "" Then
    MsgBox "กรุณากรอกรหัสอ้างอิง"
    TextBox1.SetFocus
  End If
  x = Application.Match(ProductId, Worksheets("Bget").Cells(2, 11).Resize(lastRow).Value, 0)
   If Not IsNumeric(x) Then
      MsgBox "ไม่มีรหัสอ้างอิง"
      TextBox1.SetFocus
  End If
  For i = 2 To lastRow
    If Worksheets("Bget").Cells(i, 11).Value = ProductId Then
      TextBox2.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 3).Value
      TextBox3.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 4).Value
      TextBox4.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 5).Value
      TextBox5.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 7).Value
      TextBox6.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 8).Value
      TextBox7.Text = Worksheets("Bget").Cells(i, 10).Value
    End If
    Next
End Sub
:shock: :roll: :D
Post Reply