:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel
:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ต้องการผล sum ที่ถูกต้องครับ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ SQL
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nagatobimaru
Member
Member
Posts: 33
Joined: Thu Dec 20, 2018 9:16 am

ต้องการผล sum ที่ถูกต้องครับ

#1

Post by nagatobimaru »

ผมอยากเขียน join กันออกมาใน table แบบในไฟล์ภาพที่แนบครับ

Code: Select all

SELECT (SELECT CASE WHEN b.rost_division = 1 THEN 'RO' 
WHEN b.rost_division = 2 THEN 'ST' END) AS 'type' ,SUM(a.defect_quantity) AS 'output2'
FROM t06_product_defect_info a left join m05_product_master b on a.item_code = b.item_code
WHERE a.product_number = 'X202307171201' GROUP BY b.rost_division
และ
 SELECT (SELECT CASE WHEN b.rost_division = 1 THEN 'RO' WHEN b.rost_division = 2 THEN 'ST' END) AS 'type'
,SUM(a.defect_quantity) AS 'output2'
 FROM t06_product_defect_info a left join m05_product_master b on a.item_code = b.item_code
 WHERE a.product_number = 'X202307171201' GROUP BY b.rost_division
ชุดแรก จะได้ output2 ของ sum defect ถูกต้อง และชุดที่สองจะได้ output1 ของ sum good ถูกต้อง แต่เมื่อผมลอง join 3 table กลับแสดง ผลรวมผิด ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30801
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ต้องการผล sum ที่ถูกต้องครับ

#2

Post by snasui »

:D ลองทดสอบ Statement นี้ดูว่าได้คำตอบหรือไม่ครับ

Code: Select all

SELECT 
  COALESCE(t1.type, t2.type) AS type,
  t1.output1,
  t2.output2
FROM
(
  SELECT 
    'RO' AS type,
    SUM(a.good_quantity) AS output1,
    NULL AS output2
  FROM 
    [mcproductsystem].[dbo].[t09_product_report_press] a 
    INNER JOIN m0S_product_master b ON a.item_code = b.item_code 
  WHERE 
    a.product_number = 'X202307171201' AND b.rost_division = 1
  GROUP BY 
    b.rost_division
) t1
FULL OUTER JOIN
(
  SELECT 
    'ST' AS type,
    NULL AS output1,
    SUM(a.defect_quantity) AS output2
  FROM 
    [mcproductsystem].[dbo].t06_product_defect_info a 
    LEFT JOIN m05_product_master b ON a.item_code = b.item_code 
  WHERE 
    a.product_number = 'X202307171201' AND b.rost_division = 2
  GROUP BY 
    b.rost_division
) t2
ON t1.type = t2.type;
Post Reply