:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

สอบถามการปรับเศษทศนิยม

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#1

Postby buncha2522 » Sun Feb 21, 2016 10:36 pm

ต้องการปรับเศษทศนิยมครับ ไม่ทราบต้องเขียน code อย่างไรครับ เช่น เรากรอกราคาสินค้า 5820
จะได้ราคา I-CARE 436.5 บาท ต้องการปัดเศษเป็น 437 บาทครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#2

Postby buncha2522 » Sun Feb 21, 2016 10:36 pm

Code: Select all

Dim salary, vat, sum As String
        salary = InputBox("คิดราคา I-CARE", "By Cha", 0)
        If salary >= 100000 Then
            vat = salary * 0.077
        ElseIf salary >= 80000 Then
            vat = salary * 0.076
        ElseIf salary >= 50000 Then
            vat = salary * 0.075
        Else
            vat = salary * 0.075
        End If
        sum = vat + salary
        MessageBox.Show( "ราคา I-CARE =" & vat)

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#3

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 7:12 am

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

MessageBox.Show( "ราคา I-CARE =" & Match.Round(vat,2).ToString())

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#4

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 10:21 am

ไม่ได้ครับอาจารย์ ขึ้น error

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#5

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 12:19 pm

:D ในเครื่องผมไม่ Error ครับ :mrgreen:

ที่บอกว่า Error นั้นช่วยจับภาพมาให้ดูด้วยว่า Error ฟ้องว่าอย่างไร จะได้หาวิธีช่วยเหลือต่อไปครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#6

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 12:55 pm

:D ผมสังเกตว่ามีการประกาศตัวแปร vat เป็น String ทำให้ใช้ฟังก์ชั่น Round ไม่ได้

ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ

MessageBox.Show("ราคา I-CARE =" & Math.Round(CDbl(vat), 2).ToString())

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#7

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 12:57 pm

ยังปัดเศษทศนิยมไม่ได้เหมือนเดิมครับ อาจารย์

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#8

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 2:23 pm

:D ในเครื่องผมปัดได้ปกติครับ


buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#9

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 2:51 pm

คำตอบที่ต้องการคือ 35173
ไม่ใช่ 35172.75 ปัดเศษขึ้นครับไม่ต้องการทศนิยมครับอาจารย์

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#10

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 3:13 pm

:D ลบโพสต์ที่เกินจำเป็น เขียนให้อยู่ในโพสต์เดียวครับ :roll:

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#11

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 4:34 pm

:D เกิน 10 นาทีแล้วจะลบไม่ได้ ด้านบนนี้ผมลบให้แล้วครับ

สำหรับการปัดเศษโดยไม่เอาทศนิยมให้เปลี่ยนเลข 2 ใน Code ที่ผมตอบไปให้เป็นเลข 0 หมายถึงปรับเป็นทศนิยม 0 ตำแหน่ง หรือไม่เอาทศนิยมครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#12

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 5:02 pm

เข้าใจครับ แต่สิ่งที่ต้องการคือ ทศนิยม .1 ถึง .9 ปัดเศษขึ้นเป็น 1 บาท
เช่น 4190*7.5% = 314.25 คำตอบที่ต้องการคือ 315 บาท
แต่คำตอบที่ได้เป็น 314 บาท ครับอาจารย์

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#13

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 5:25 pm

:D ปรับ Code เป็นด้านล่างครับ

Math.Ceiling(CDbl(vat)).ToString()

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#14

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 5:51 pm

ปรับแล้วครับ ไม่ขึ้นตัวเลขใดๆๆ เลยครับ

Code: Select all

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim salary, vat, sum As String
        salary = InputBox("ราคา I-CARE", "By Cha", 0)
        If salary >= 100000 Then
            vat = salary * 0.077
        ElseIf salary >= 80000 Then
            vat = salary * 0.076
        ElseIf salary >= 50000 Then
            vat = salary * 0.075
        Else
            vat = salary * 0.075
        End If
        sum = vat + salary
        MessageBox.Show("ราคา I-CARE =" & Math.Ceiling(CDbl(vat)).ToString()

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#15

Postby snasui » Mon Feb 22, 2016 6:03 pm

:D ไม่ขึ้นเลขใดก็ดูที่การคีย์ตัวเลขเข้าไปและลำดับการทำงานของ Code ที่เขียน ในเครื่องผมแสดงตัวเลขได้ปกติครับ

สิ่งที่จะต้องทราบให้ชัดคือ ต้องการจะแสดงอะไร แสดงยอดก่อน vat หรือ แสดง vat หรือแสดงยอดที่รวม vat แล้ว

ผมปรับให้เป็นตัวอย่างเป็นการแสดงเฉพาะยอดตัวแปร vat ซึ่งจะต้องมีค่าเสียก่อน ลองไล่ทีละ Step ดูว่าผิดพลาดขั้นตอนไหน สิ่งที่ผมตอบไปมุ่งที่ประเด็นการปัดเศษเท่านั้น ไม่ได้ดูว่าเขียนมาถูกผิดอย่างไรครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#16

Postby buncha2522 » Mon Feb 22, 2016 6:21 pm

ได้แล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ :thup:

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#17

Postby buncha2522 » Thu Feb 25, 2016 11:37 pm

อาจารย์ครับผมจะสร้างตัว Setup แต่ผมหา.. Other Project Types ไม่เจอ ครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22333
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#18

Postby snasui » Fri Feb 26, 2016 7:46 pm

:D ไปยังเมนู File > New > Project แล้วมองไปที่เมนูด้านซ้าย อยู่อยู่ตรงล่าง ๆ ครับ

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#19

Postby buncha2522 » Fri Feb 26, 2016 9:09 pm

no.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

buncha2522
Member
Member
Posts: 115
Joined: Thu May 01, 2014 4:09 pm

Re: สอบถามการปรับเศษทศนิยม

#20

Postby buncha2522 » Fri Feb 26, 2016 9:10 pm

หาแล้วไม่มีครับอาจารย์


Return to “VB.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests